شعرهای جدید

شعرهای جدید

سفر حج


شنیدم که دوستی برگشت زحج
همان جا که اصلاح شود راه کج
همان جا که تحکیم گر راه راست
شود محو خلقی به خالق سزاست
همان جا که نور خدا حاکم است
مسلمان بری ء هر ظالم است
همان جا که ابراهیم کردش بنا
خدا را رسولانی بسیار داده ندا
همان جا که دنیا ،آمد علی
سپس بر محمد گردید اخی
همان جا که بر مسلم ومسلمه
تشرف یکبار آن واجبه
همان جا که قبله است بر مسلمین
خدارا عبادت بدان سوی مومنین
همان جا که شد ابرهه قصد ننگ
خدابا ابابیل سرش ریخت سنگ
یقین طالبان را همان جا جا
به راحت ببینند نور خدا
خوشا حاجیان وحاجی ما
که از حج خودبرده ا ند بهره ها
بدا بیشمار حاجیان دگر
که رفتند چند روزی صرفا سفر
تفاوت ببین از کجا تا کجا
یکی رهبرش نفس دیگر خدا
یکی خانه دید وسنگ ونما
دگر نور حق را ،کرد رهنما
یکی آمده با تغییری مضاف
دگر حاجی پیشوند نامش اضاف
تو باید "احد" خوش باشی وشاد
که آن دوست درحج نبردت زیاد

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 18:6  توسط hasan  | 

در تکاپوی خیال

در تکاپوی خیال
جِت جنگنده ی احساس ضمیر
هر نفس جایی گشت!
یک زمان پا به سراپرده ی عرش
یک زمان تا دل ابر
لحظه ای سخت بر آشفته به کوه
یک زمان پیش زمین
دمی افتاده به دریای صفا
نَفسی سخت به مرداب هوس
آری هر لحظه به جایی در بند
بیخود از خویش شود
بیخود از نغمه شوق
بیخود از شور خیال
بیخود از چشمه ی خورشید فروزان صفا
بیخود از مستی پروانه ی خود بینی راز
بیخود از شیهه ی مستانه آن اسب غرور
روح لرزان دلم
دلگیر است
دیده اش غرقِ سرشک
دلِ او غمگین است!
ای فروغِ رخِ هر زیبایی!
ای شمیمِ خوش احساسِ وجود!
ای روان دلِ این چرخ بلند!
قسَمُت می دهم از روی نیاز!
"به شکوفا شدن گلبن سرخ!
به شمیم خوش احساس قلم!
به سراشیبی شب های دعا!
به دل سرخ سحرهای زمین!
به سرشک غم دل های نژند!"
در تکاپوی خیال
جِت جنگنده ی احساس مرا
تو نگهدار از این سیر بلند
نو نگهدار از این موج سراب...

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 18:3  توسط hasan  | 

چیزی جا گذاشتم

ثانیه ها
اصرار می‌ورزند
و من
درجا می‌زنم!


مهرداد صادقی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 18:3  توسط hasan  | 

خدا هم آفرید ما هم!

او از روحش دمید
آفرید ما را
به خیر..
و ما
از همـان دمیدیم
بــه شَرّ!
حال می‌گوییم...
چرا زنده است !
و می‌اندازیم
گردنِ خـدا !


پ.ن : . . .
مهرداد صادقی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 18:2  توسط hasan  |